Ημερομηνία: 28/03/2017

H Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π. και το εργαστήριο Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής, οργανώνουν στους χώρους του πρότυπου Βιολογικού Αγροκτήματος εργαστήριο εκπαίδευσης στη Βιολογική Γεωργία.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους ανέργους ηλικίας 18 έως και 35 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας του αγροτικού επαγγέλματος.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα εστιάσει  στις παρακάτω ενότητες :

 1. Στις αρχές της βιολογικής γεωργίας
 2. Στο έδαφος και η γονιμότητα του
 3. Στη θρέψη των φυτών
 4. Στους εχθρούς των φυτών
 5. Στις Ασθένειες των φυτών
 6. Στα Ζιζάνια

Η εκπαίδευση θα συνοδεύεται με πρακτική εξάσκηση στους χώρους του Προτύπου Βιολογικού Αγροκτήματος και θα περιλαμβάνει:

 • τους τρόπους κατεργασίας του εδάφους στη βιολογική γεωργία
 • τη χλωρή λίπανση με διάφορα χειμερινά ψυχανθή
 • την εγκατάσταση λαχανικών και τους τρόπους συγκαλλιέργειας
 • την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης για ορθολογικότερη διαχείριση του νερού
 • την τοποθέτηση υλικών εδαφοκάλυψης για περιορισμό των ζιζανίων, οικονομία στην άρδευση, περιορισμό ασθενειών
 • την προστασία των φυτών με δίκτυα σκίασης
 • την εγκατάσταση φυτών κατάλληλων για την προσέλκυση ωφέλιμων εντόμων στο χωράφι
 • την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων για την αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών των καλλιεργειών
 • Τη χρήση ωφέλιμων μυκήτων για την αντιμετώπιση ασθενειών του εδάφους
 • την κομποστοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών ή και άλλων οργανικών υλικών με μεθόδους ταχείας επεξεργασίας
 • την Ηλιο-απολύμανση εδάφους και κοπριάς

Τα εργαστήρια θα έχουν διάρκεια την καλλιεργητική περίοδο των θερινών λαχανικών (Απρίλιος- Ιούλιος) και θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή  14/04/2017 , συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση που  βρίσκεται : http://www.agrofor.auth.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δημήτριος Κωβαίος

Καθηγητής

Δειτε επισης