Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη Υποψηφιότητας για την εκλογή Κοσμήτορα

Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογής Κοσμήτορα

Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας

Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη Προέδρου Τμήματος Γεωπονίας 2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής (Τμήμα Γεωπονίας)

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογής Προέδρου

Ανακοίνωση αποτελέσματος 1ης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Ανακοίνωση αποτελέσματος επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου

Πρακτικό εκλογής Προέδρου Τμήματος Γεωπονίας

Πρακτικό εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Γεωπονίας (1η εκλογική διαδικασία)

Πρακτικό επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Γεωπονίας 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη Προέδρου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής (Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π.)

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογής Προέδρου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρακτικό εκλογής Προέδρου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρακτικό εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δειτε επισης