Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, ώρα 13:00, με θέμα την κρίση για μονιμοποίηση της κ. Παναγιώτας Σεργάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Γεωπονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτικός Συνεργατισμός», η Ειδική Επταμελής Επιτροπή αποφάσισε ως εξής:


Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κ. Παναγιώτα Σεργάκη  έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 31/Β/19.01.2012).

Δειτε επισης