Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Αθανάσιου Μολασιώτη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Γεωπονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία», η Ειδική Επταμελής Επιτροπή αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο τεσσάρων (4) παρόντων μελών της, o κ. Αθανάσιος Μολασιώτης  έλαβε τέσσερις (4) θετικές ψήφους, επομένως εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 31/Β/19.01.2012).

Δειτε επισης