Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 13:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Λέκτορα Ιωάννη Μουρτζίνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Γεωπονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων», η Ειδική Επταμελής Επιτροπή αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, o κ. Ιωάννης Μουρτζίνος  έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως εκλέγεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 31/Β/19.01.2012).

Δειτε επισης