Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 03 Μαΐου 2017, ώρα 15:30, με θέμα την κρίση για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Εδαφολογία», η Ειδική Επταμελής Επιτροπή αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, o κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως εκλέγεται ως πρώτος καταλληλότερος σε θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 31/Β/19.01.2012).

Ο κ. Βίκτωρας Καββαδίας με τέσσερις (4) θετικές έναντι τριών (3) αρνητικών ψήφων ψηφίστηκε ως δεύτερος καταλληλότερος για την κατάληψη της θέσης.

Δειτε επισης