Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δημητρίου Στάθη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων – Υδρομετεωρολογία», η Ειδική Επταμελής Επιτροπή αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, o κ. Δημήτριος Στάθης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως εκλέγεται στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 31/Β/19.01.2012).

Δειτε επισης