(έξοδα πρώτης εγκατάστασης  μελών ΔΕΠ της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ ).

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά ή προσφορές για:

Α) προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς,

Β) προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς,

με συνολικό ύψος προϋπολογισμού 10.200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 18/12/2014 και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν ή να υπερκαλύπτουν συνολικά τις ανάγκες είτε του τμήματος (Α) είτε του τμήματος (Β) ή και των δύο τμημάτων της πρόσκλησης στο συνημμένο έγγραφο (pdf).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από την Γραμματεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. – 14.00μ.μ (Υπεύθυνος: Θεολόγος Ονάσογλου  , τηλ. 2310 995194, 2310995188 onasoglu@agro.auth.grsgoud@auth.gr).

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΚΩΒΑΙΟΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ

Δειτε επισης