Χαιρετίζουμε τον επισκέπτη της ιστοσελίδας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιστεύουμε  ότι μπορεί να βοηθηθεί και να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για την ταυτότητα της Σχολής και των Τμημάτων της, τα προγράμματα σπουδών, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό  έργο των μελών της, τις δράσεις και προοπτικές που αναπτύσσουν τα Τμήματα που την αποτελούν.

Τα επιστημονικά πεδία των σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας των δύο Τμημάτων της Σχολής, είναι σχετικά με τις Γεωπονικές Επιστήμες, τη Δασολογία και το Φυσικό Περιβάλλον. Ειδικότερα το Τμήμα Γεωπονίας υπηρετεί τους επιστημονικούς τομείς της Φυτικής Παραγωγής (Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, Φυτοπροστασίας και Φυτών Μεγάλης   Καλλιέργειας και Οικολογίας ), της Ζωικής Παραγωγής, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Αγροτικής Οικονομίας, των Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και   Γεωργικής Μηχανικής.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος υπηρετεί τους επιστημονικούς τομείς της Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος.

Στις επιμέρους σελίδες των δύο Τμημάτων, προβάλλονται λεπτομερώς οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Σχολής.

Δημήτριος Κωβαίος
Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας
Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος